Prawo jazdy Poznań - serwis na temat nauki jazdy w Poznaniu - szkoły, ceny, zasady zdawania

Droga po prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E w Poznaniu:

Opis

Kat. C: pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
Kat. C1 - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
Kat. C+E - pojazd określony C łącznie z przyczepą,
Kat. C1+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,

1. Wymagany wiek

- kat. C, C+E, C1, C1+E: 18 lat

2. Szkolenie

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, trzeba najpierw ukończyć szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia kierowców.
- teoria: kat. C, C+E, C1, C1+E - 20 godzin

- praktyka: C1, C1+E: 20 godzin, C+E: 25 godzin, C: 30 godzin

Ilość godzin zajęć przy poszczególnych kategoriach prawa jazdy może ulec zmniejszeniu w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub posiadaniu odpowiedniego prawa jazdy.

Szkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie.

3. Dokumenty

Po ukończonym szkoleniu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stosowne dokumenty:

- wniosek o wydanie uprawnień do kierowania
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
    - podstawowego,
    - dodatkowego (każdorazowo po trzykrotnym, kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:
     - w zakresie kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
     - w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
     - w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych.
- wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (nieobowiązkowo).

4. Opłaty

- egzamin teoretyczny: kat. C, C1: 22 zł
- egzamin praktyczny: kat. C: 160 zł, kat. C1: 157 zł, kat. C+E, C1+E: 195 zł

- opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego: kat. C: 102 zł, kat. C1: 89,50 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny: kat. C: 80 zł, kat. C1: 67,50 zł, kat. C+E, C1+E: 97,50 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin: kat. C: 91 zł, kat. C1: 78,50 zł

Polecane szkoły jazdy oferujące kursy na kat. C, C+E w Poznaniu

AUTODRIVE ul. Kasprzaka 11a
przy przystanku MPK Sczanieckiej
Grunwald, Poznań
info A, B, C, C+E, D, Kwal. Wst., Szk. Okr., kursy dla niepełnosprawnych, course in English Logo prawo jazdy AUTODRIVE

prawo jazdy w Poznaniu


Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
W marcu wejdą nowe pytania testowe :
Jarosław Weber poinformował, iż po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia w bazie pytań egzaminacyjnych dla kandydató     >> więcej

Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Polecamy:
LIDER

banner reklamowy portalu prawa jazdy
Partnerzy
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Poznań