Prawo jazdy Poznań - serwis na temat nauki jazdy w Poznaniu - szkoły, ceny, zasady zdawania

Droga po prawo jazdy kat. B, B1, B+E w Poznaniu:

Opis

kategoria B:
a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategoria B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla

kategoria B+E - pojazd określony w kategorii B łącznie z przyczepą

1. Wymagany wiek

- kat. B, B+E: 18 lat
- kat. B1: 16 lat

2. Szkolenie

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, trzeba najpierw ukończyć szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia kierowców.
- teoria: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 20 godzin
- praktyka: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 15 godzinSzkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie.

3. Dokumenty

Po ukończonym szkoleniu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stosowne dokumenty:

- wniosek o wydanie uprawnień do kierowania
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
    - podstawowego,
    - dodatkowego (każdorazowo po trzykrotnym, kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych.
- wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (nieobowiązkowo).

4. Opłaty

- egzamin teoretyczny: kat. B, B1: 22 zł: B+E:-
- egzamin praktyczny: kat. B: 112 zł, kat. B1: 157 zł, kat. B+E: 160 zł

- opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego: kat. B: 78 zł, kat. B1: 89,50 zł, kat. B+E: -
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny: kat. B: 56 zł, kat. B1: 67,50 zł, kat. B+E: 80 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin: kat. B: 67 zł, kat. B1: 78,50 zł, kat. B+E: -

UWAGA:

- zniżka 50 % za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia a jazda odbywa się pojazdem tej osoby.
- opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.

Polecane szkoły jazdy oferujące kursy na kat. B, B1, B+E w Poznaniu

EXTRASZKOLENIA ul. Przełajowa 4
Zespół Szkół Łączności
Winogrady, Poznań
info B, A, A2, A1, AM Logo prawo jazdy EXTRASZKOLENIA
AUTODRIVE ul. Kasprzaka 11a
przy przystanku MPK Sczanieckiej
Grunwald, Poznań
info A, B, C, C+E, D, Kwal. Wst., Szk. Okr., kursy dla niepełnosprawnych, course in English Logo prawo jazdy AUTODRIVE
GALANT ul. Newtona 2
Poznań
info B, B1 Logo prawo jazdy GALANT
SPEED ul. Starowiejska 5/5
Poznań
info A, B Logo prawo jazdy SPEED
LIDER ul. Solna 12
Szkoła Muzyczna
Poznań
info B, course in English Logo prawo jazdy LIDER
LIDER ul. Solna 12
Szkoła Muzyczna
Poznań
info B, course in English Logo prawo jazdy LIDER

prawo jazdy w Poznaniu


Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
W marcu wejdą nowe pytania testowe :
Jarosław Weber poinformował, iż po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia w bazie pytań egzaminacyjnych dla kandydató     >> więcej

Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Polecamy:
LIDER

banner reklamowy portalu prawa jazdy
Partnerzy
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Poznań