Prawo jazdy Poznań - serwis na temat nauki jazdy w Poznaniu - szkoły, ceny, zasady zdawania

Droga po prawo jazdy kat. B, B1, B+E w Poznaniu:

Opis

kategoria B:
a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategoria B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla

kategoria B+E - pojazd określony w kategorii B łącznie z przyczepą

1. Wymagany wiek

- kat. B, B+E: 18 lat
- kat. B1: 16 lat

2. Szkolenie

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, trzeba najpierw ukończyć szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia kierowców.
- teoria: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 20 godzin
- praktyka: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 15 godzinSzkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie.

3. Dokumenty

Po ukończonym szkoleniu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stosowne dokumenty:

- wniosek o wydanie uprawnień do kierowania
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
    - podstawowego,
    - dodatkowego (każdorazowo po trzykrotnym, kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych.
- wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (nieobowiązkowo).

4. Opłaty

- egzamin teoretyczny: kat. B, B1: 22 zł: B+E:-
- egzamin praktyczny: kat. B: 112 zł, kat. B1: 157 zł, kat. B+E: 160 zł

- opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego: kat. B: 78 zł, kat. B1: 89,50 zł, kat. B+E: -
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny: kat. B: 56 zł, kat. B1: 67,50 zł, kat. B+E: 80 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin: kat. B: 67 zł, kat. B1: 78,50 zł, kat. B+E: -

UWAGA:

- zniżka 50 % za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia a jazda odbywa się pojazdem tej osoby.
- opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.

Polecane szkoły jazdy oferujące kursy na kat. B, B1, B+E w Poznaniu

GALANT ul. Newtona 2
Poznań
info B, B1 Logo prawo jazdy GALANT
LIDER ul. Solna 12
Szkoła Muzyczna
Poznań
info B, course in English Logo prawo jazdy LIDER
SPEED ul. Starowiejska 5/5
Poznań
info A, B Logo prawo jazdy SPEED
EXTRASZKOLENIA ul. Przełajowa 4
Zespół Szkół Łączności
Winogrady, Poznań
info B, A, A2, A1, AM Logo prawo jazdy EXTRASZKOLENIA
AUTODRIVE ul. Kasprzaka 11a
przy przystanku MPK Sczanieckiej
Grunwald, Poznań
info A, B, C, C+E, D, Kwal. Wst., Szk. Okr., kursy dla niepełnosprawnych, course in English Logo prawo jazdy AUTODRIVE
LIDER ul. Solna 12
Szkoła Muzyczna
Poznań
info B, course in English Logo prawo jazdy LIDER

prawo jazdy w Poznaniu


Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
W marcu wejdą nowe pytania testowe :
Jarosław Weber poinformował, iż po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia w bazie pytań egzaminacyjnych dla kandydató     >> więcej

Prawo jazdy - zmiany w przepisach w 2018 r.:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Polecamy:
LIDER

banner reklamowy portalu prawa jazdy
Partnerzy
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Poznań